CTCP Cao su Đồng Phú (DPR)

Ho Chi Minh
52,500.0
-400.0(-0.76%)
 • Khối lượng:
  75,600
 • Giá Mua/Bán:
  52,500.0/52,700.0
 • Biên độ ngày:
  51,600.0 - 52,900.0
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Dữ liệu Lịch sử DPR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
07/11/2022 - 07/12/2022
52,900.052,800.052,900.051,600.080.50K0.00%
52,900.054,000.054,200.051,100.0174.40K-2.04%
54,000.056,000.056,000.053,900.0132.90K+0.19%
53,900.053,000.053,900.052,000.0226.90K+2.28%
52,700.052,800.052,800.051,100.0126.60K+3.33%
51,000.050,300.052,100.048,500.0240.50K+3.03%
49,500.051,300.051,300.048,200.0161.50K+3.13%
48,000.046,500.048,500.046,500.0173.80K+4.58%
45,900.044,600.045,900.044,200.0147.20K+3.85%
44,200.044,000.044,600.043,150.084.30K-0.79%
44,550.045,000.045,300.044,500.085.40K-1.00%
45,000.044,200.045,550.044,000.0195.00K+1.01%
44,550.044,950.046,000.044,400.070.50K+0.11%
44,500.044,900.045,700.042,200.091.10K-4.30%
46,500.045,000.046,850.045,000.0160.80K+6.16%
43,800.038,300.043,800.038,300.0183.70K+6.96%
40,950.043,050.043,100.040,950.0323.10K-6.93%
44,000.046,500.046,550.043,300.0349.40K-5.48%
46,550.047,200.049,800.046,500.0109.80K-1.90%
47,450.050,200.051,000.047,450.0155.90K-6.96%
51,000.051,900.052,200.050,800.047.10K+0.20%
50,900.050,500.051,500.050,100.0111.10K0.00%
50,900.053,600.054,500.050,900.0140.10K-5.21%
Cao nhất: 56,000.0Thấp nhất: 38,300.0Chênh lệch: 17,700.0Trung bình: 48,071.7% Thay đổi: -1.5
 • DPR có tỉ lệ trả cổ tức rất tốt, điểm yếu là giới hạn mô hình kinh doanh cần nguyên liệu sản xuất là quỹ đất nông nghiệp nên khó mở rộng nhanh doanh nghiệp, vốn hóa vì vậy cũng khó để tăng mạnh, các hệ số hiệu quả hoạt động ROA ROE rất tốt.
  0
  • Có ai bt về mã này k vậy ? Nên vào hay k mn nhỉ
   0
   • cũng ok, neu đầu tư dài hàn thì xem lại bctc OK nữa rồi quyết định chắc chắn
    0
   • cũng ok, neu đầu tư dài hàn thì xem lại bctc OK nữa rồi quyết định chắc chắn
    0