CTCP Dược Hậu Giang (DHG)

Ho Chi Minh
82,800.0
-100.0(-0.12%)
  • Khối lượng:
    17,700
  • Giá Mua/Bán:
    82,800.0/82,800.0
  • Biên độ ngày:
    81,800.0 - 83,000.0
Kết quả lợi tức dự kiến ngày mai

Dược Hậu Giang sẽ công bố kết quả tài chính hàng quý của họ vào ngày mai. Các nhà giao dịch nên cân nhắc kết quả này vì giá cổ phiếu thường dao động trong khoảng thời gian này.

1 / 2

Dữ liệu Lịch sử DHG

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
31/10/2022 - 29/11/2022
82,100.083,000.083,000.081,800.019.30K-1.08%
83,000.082,000.083,000.081,100.022.00K+2.85%
80,700.081,000.082,000.080,500.014.00K-1.34%
81,800.082,000.082,700.081,500.01.60K-0.24%
82,000.082,500.082,500.082,000.02.10K-0.85%
82,700.082,000.082,700.081,000.07.30K+0.85%
82,000.083,200.083,200.081,900.04.50K-1.44%
83,200.082,700.083,700.081,400.04.70K+1.22%
82,200.083,000.083,200.081,500.03.60K+0.86%
81,500.079,900.081,500.079,600.010.60K+2.00%
79,900.082,500.083,000.078,000.023.80K-3.03%
82,400.083,400.083,500.081,400.03.10K+1.23%
81,400.085,200.085,200.081,400.05.70K-0.12%
81,500.083,700.083,700.080,000.048.60K-2.63%
83,700.083,800.083,800.083,500.07.70K0.00%
83,700.082,600.083,700.082,600.02.10K0.00%
83,700.085,000.085,000.083,500.02.50K-1.18%
84,700.085,600.085,600.083,500.08.60K-1.05%
85,600.086,000.086,600.085,600.02.40K-0.47%
86,000.085,000.086,000.085,000.04.50K+0.94%
85,200.085,500.087,000.085,000.010.50K-0.93%
86,000.088,000.088,000.086,000.05.80K-1.60%
Cao nhất: 88,000.0Thấp nhất: 78,000.0Chênh lệch: 10,000.0Trung bình: 82,954.5% Thay đổi: -6.1