CTCP DAP - VINACHEM (DDV)

Hà Nội
10,100
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    1,463,580
  • Giá Mua/Bán:
    9,500/9,700
  • Biên độ ngày:
    9,800 - 10,200
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

DAP - VINACHEM đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

Dữ liệu Lịch sử DDV

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
04/05/2023 - 04/06/2023
10,10010,10010,2009,9001.46M0.00%
10,10010,10010,2009,8002.07M0.00%
10,10010,10010,4009,9001.53M0.00%
10,1009,70010,3009,7002.53M+4.12%
9,7009,6009,9009,500855.16K+1.04%
9,6009,5009,7009,400757.52K0.00%
9,6009,7009,7009,400569.11K-1.03%
9,7009,5009,9009,4001.40M+2.11%
9,5009,3009,6009,3001.38M+2.15%
9,3009,3009,3009,000571.01K0.00%
9,3009,2009,3009,000548.03K+1.09%
9,2009,4009,4009,100338.90K-1.08%
9,3009,1009,6009,0001.34M+3.33%
9,0009,3009,3009,000518.55K-2.17%
9,2009,5009,6009,1001.04M+1.10%
9,1009,2009,3009,000563.74K-1.09%
9,2009,0009,5008,9001.34M+2.22%
9,0008,9009,0008,800426.75K+1.12%
8,9008,9009,1008,800312.91K0.00%
8,9008,4009,2008,3001.28M+5.95%
8,4008,3008,4008,300181.50K+1.20%
8,3008,3008,4008,200150.50K-1.19%
Cao nhất: 10,400Thấp nhất: 8,200Chênh lệch: 2,200Trung bình: 9,345% Thay đổi: 20