Daebo Magnetic Co Ltd (290670)

KOSDAQ
Tiền tệ tính theo KRW
Miễn trừ Trách nhiệm
62,200
+9,000
(+16.92%)
Đóng cửa
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay
Biên độ ngày
53,100
66,900
Biên độ 52 tuần
38,500
95,300
Khối lượng
2,163,370
Giá Mua/Bán
62,200 / 62,300
Giá đ.cửa hôm trước
53,200
Giá mở cửa
53,200
Biên độ ngày
53,100-66,900
Biên độ 52 tuần
38,500-95,300
Khối lượng
2,163,370
KLTB (3 thg)
263,002
Thay đổi 1 năm
-0.18%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
7,857,660
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

179,000
005070
+0.17%
255,000
247540
+2.20%
567,000
086520
+0.89%
267,000
066970
+0.38%

Phân tích Daebo Magnetic Co Ltd