Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng (DNF)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
0
0(0.00%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
01,900
Biên độ 52 tuần
01,900
Giá đ.cửa hôm trước
-
Giá mở cửa
1,900
Biên độ ngày
-
Biên độ 52 tuần
0-0
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
100
Thay đổi 1 năm
-47.22%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
5,000,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Báo cáo Thu nhập B