Country Garden Holdings Company Ltd (2007)

3.01
-0.04(-1.31%)
  • Khối lượng:
    720,819,772
  • Giá Mua/Bán:
    3.01/3.02
  • Biên độ ngày:
    2.86 - 3.15
Kết quả lợi tức dự kiến ngày hôm nay

Country Garden Holdings sẽ công bố kết quả tài chính hàng quý của họ vào ngày hôm nay. Các nhà giao dịch nên cân nhắc kết quả này vì giá cổ phiếu thường dao động trong khoảng thời gian này.

1 / 2

Dữ liệu Lịch sử 2007

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
31/10/2022 - 30/11/2022
3.013.053.152.86720.82M-1.31%
3.053.313.332.98919.95M+4.45%
2.922.913.002.74620.72M-5.81%
3.102.863.122.731.16B+9.54%
2.832.502.852.401.21B+20.43%
2.352.372.412.19500.45M+0.86%
2.332.572.662.27510.64M-6.05%
2.482.572.602.42374.89M-4.98%
2.612.822.842.58512.02M-6.45%
2.792.702.892.62535.48M+2.95%
2.713.133.142.58857.75M-15.31%
3.202.913.382.781.47B-1.84%
3.262.573.482.571.61B+45.54%
2.241.902.321.781.36B+34.94%
1.661.621.741.53514.53M+1.22%
1.641.521.891.521.16B+13.89%
1.441.421.501.39329.65M+2.13%
1.411.251.471.25479.51M+11.02%
1.271.161.331.15538.32M+9.48%
1.161.171.251.13258.58M-2.52%
1.191.051.221.01432.84M+13.33%
1.051.001.081.00427.03M+3.96%
1.011.101.101.01337.53M-9.82%
Cao nhất: 3.48Thấp nhất: 1.00Chênh lệch: 2.48Trung bình: 2.20% Thay đổi: 168.75