Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Khám Phá Những Cổ Phiếu Bị Định Giá Thấp Tại Mọi Thị Trường Bắt đầu
Đóng

CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (CX8)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
5,900.0 +0.0    +0.00%
17/03 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000CX86 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 5,100.0 / 5,900.0
 • Biên độ ngày: 5,900.0 - 5,900.0
Constrexim số 8 5,900.0 +0.0 +0.00%

Mô hình Nến CX8

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Engulfing 1W Hiện tại
Belt Hold Bullish 1W Hiện tại
Three Inside Up 1W Hiện tại
Belt Hold Bearish 1D Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Bullish 1W 1 05/03/2023
Harami Cross 1W 1 05/03/2023
Belt Hold Bullish 1D 2 13/03/2023
Bullish Engulfing 1D 2 13/03/2023
Tri-Star Bearish 30 2 14/03/2023 13:30
Tri-Star Bullish 5H 3 13/03/2023 11:00
Tri-Star Bearish 15 3 14/03/2023 13:45
Tri-Star Bullish 1H 4 13/03/2023 13:00
Tri-Star Bullish 30 4 13/03/2023 13:30
Tri-Star Bearish 1H 5 13/03/2023 09:00
Tri-Star Bearish 30 5 13/03/2023 09:30
Tri-Star Bullish 15 5 13/03/2023 13:45
Belt Hold Bearish 1D 6 27/02/2023
Engulfing Bearish 1D 6 27/02/2023
Tri-Star Bearish 15 6 13/03/2023 09:30
Doji Star Bearish 1W 7 15/01/2023
Tri-Star Bearish 1D 8 21/02/2023
Belt Hold Bearish 5H 8 27/02/2023 07:00
Engulfing Bearish 5H 8 27/02/2023 07:00
Tri-Star Bullish 30 8 03/03/2023 14:30
Belt Hold Bearish 1W 9 01/01/2023
Tri-Star Bullish 5H 9 23/02/2023 08:00
Tri-Star Bearish 1H 9 27/02/2023 11:00
Tri-Star Bullish 15 9 03/03/2023 14:45
Tri-Star Bearish 5H 10 21/02/2023 11:00
Tri-Star Bearish 30 10 27/02/2023 11:00
Doji Star Bearish 1M 11 4/22
Falling Three Methods 1W 11 04/12/2022
Tri-Star Bearish 15 11 27/02/2023 11:15
Bullish Engulfing 1M 12 3/22
Belt Hold Bullish 1W 12 27/11/2022
Three Outside Up 1W 12 27/11/2022
Tri-Star Bullish 1H 12 21/02/2023 14:00
Abandoned Baby Bullish 1W 13 13/11/2022
Belt Hold Bullish 1W 13 13/11/2022
Bullish Engulfing 1W 13 13/11/2022
Tri-Star Bearish 1H 13 21/02/2023 13:00
Bullish doji Star 1W 14 06/11/2022
Harami Cross 1D 14 19/01/2023
Harami Bullish 1D 14 19/01/2023
Tri-Star Bullish 30 14 21/02/2023 14:00
Belt Hold Bearish 1M 15 12/21
Dark Cloud Cover 1M 15 12/21
Harami Bullish 1H 15 02/02/2023 10:00
Harami Cross 1H 15 02/02/2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 15 21/02/2023 14:00
Three White Soldiers 1M 16 11/21
Belt Hold Bearish 1D 16 12/01/2023
Engulfing Bearish 1D 16 12/01/2023
Tri-Star Bearish 15 16 21/02/2023 13:15
Belt Hold Bullish 1M 18 9/21
Belt Hold Bullish 1D 18 10/01/2023
Bullish Engulfing 1D 18 10/01/2023
Belt Hold Bullish 5H 18 13/01/2023 12:00
Tri-Star Bearish 30 18 31/01/2023 13:30
Tri-Star Bearish 15 19 31/01/2023 13:30
Three Outside Up 1W 20 25/09/2022
Tri-Star Bearish 1D 20 06/01/2023
Tri-Star Bullish 15 20 31/01/2023 13:00
Bullish Engulfing 1W 21 18/09/2022
Three Outside Up 1H 21 19/01/2023 10:00
Three Outside Up 5H 22 11/01/2023 05:00
Belt Hold Bullish 1H 22 13/01/2023 14:00
Bullish Engulfing 1H 22 13/01/2023 14:00
Gravestone Doji 1M 23 4/21
Falling Three Methods 1W 23 04/09/2022
Homing Pigeon 1W 23 04/09/2022
Belt Hold Bullish 5H 23 10/01/2023 09:00
Bullish Engulfing 5H 23 10/01/2023 09:00
Tri-Star Bearish 30 23 27/01/2023 09:00
Tri-Star Bearish 15 24 27/01/2023 09:00
Belt Hold Bullish 1W 25 21/08/2022
Three Inside Up 1W 25 21/08/2022
Tri-Star Bearish 5H 25 06/01/2023 10:00
Tri-Star Bullish 30 26 13/01/2023 14:00
Tri-Star Bearish 1D 27 06/12/2022
Tri-Star Bullish 15 27 13/01/2023 14:15
Tri-Star Bullish 30 28 13/01/2023 09:00
Tri-Star Bullish 1H 29 10/01/2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 29 13/01/2023 09:00
Harami Cross Bearish 1D 30 29/11/2022
Tri-Star Bearish 30 30 12/01/2023 09:30
Tri-Star Bullish 1H 31 09/01/2023 10:00
Tri-Star Bearish 15 31 12/01/2023 09:30
Engulfing Bearish 1M 33 3/19
Evening Doji Star 1M 33 3/19
Evening Star 1M 33 3/19
Tri-Star Bullish 1D 33 14/11/2022
Tri-Star Bullish 5H 33 28/12/2022 11:00
Tri-Star Bearish 1H 33 06/01/2023 11:00
Doji Star Bearish 1M 34 02/19
Belt Hold Bullish 1W 34 19/06/2022
Bullish Engulfing 1M 35 01/19
Kicking Bearish 1W 35 12/06/2022
Tri-Star Bearish 5H 35 06/12/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 35 10/01/2023 09:30
Harami Cross Bearish 5H 38 29/11/2022 07:00
Tri-Star Bullish 30 38 09/01/2023 09:30
Tri-Star Bullish 15 39 10/01/2023 09:15
Tri-Star Bearish 30 40 06/01/2023 11:00
Bullish doji Star 1D 42 20/10/2022
Tri-Star Bullish 5H 42 14/11/2022 07:00
Tri-Star Bullish 15 42 09/01/2023 09:30
Engulfing Bearish 1W 43 17/04/2022
Tri-Star Bullish 1H 43 28/12/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 44 06/01/2023 11:15
Doji Star Bearish 1M 45 01/18
Tri-Star Bullish 1H 45 06/12/2022 10:00
Shooting Star 1M 46 12/17
Dark Cloud Cover 1W 46 27/03/2022
Tri-Star Bullish 1D 47 13/10/2022
Belt Hold Bearish 1M 48 10/17
Belt Hold Bearish 5H 49 25/10/2022 07:00
Engulfing Bearish 5H 49 25/10/2022 07:00
Harami Cross Bearish 1H 50 29/11/2022 09:00
Thrusting Bearish 1W 51 20/02/2022
Bullish Hammer 1W 51 20/02/2022
Bullish doji Star 1D 51 07/10/2022
Tri-Star Bullish 5H 51 24/10/2022 06:00
Three Outside Up 1M 53 5/17
Belt Hold Bearish 1D 53 05/10/2022
Belt Hold Bullish 1M 54 4/17
Bullish Engulfing 1M 54 4/17
Belt Hold Bullish 5H 54 18/10/2022 10:00
Bullish Engulfing 5H 54 18/10/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 54 28/12/2022 13:00
Three Outside Up 1W 55 09/01/2022
Tri-Star Bearish 5H 55 18/10/2022 05:00
Bullish Engulfing 1W 56 02/01/2022
Tri-Star Bullish 30 56 06/12/2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 57 06/12/2022 09:30
Belt Hold Bearish 1M 58 12/16
Engulfing Bearish 1M 58 12/16
Tri-Star Bullish 15 58 28/12/2022 13:00
Doji Star Bearish 1D 59 27/09/2022
Evening Doji Star 1M 60 10/16
Tri-Star Bullish 15 60 06/12/2022 10:00
Deliberation Bearish 1M 61 9/16
Doji Star Bearish 1M 61 9/16
Harami Cross Bearish 30 61 29/11/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 61 06/12/2022 09:45
Doji Star Bearish 1D 62 22/09/2022
Three Outside Up 1D 62 22/09/2022
Belt Hold Bullish 1D 63 21/09/2022
Bullish Engulfing 1D 63 21/09/2022
Belt Hold Bearish 1H 63 25/10/2022 10:00
Engulfing Bearish 1H 63 25/10/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 63 28/11/2022 10:30
Tri-Star Bearish 30 64 28/11/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1D 65 19/09/2022
Harami Cross Bearish 15 65 29/11/2022 09:00
Bullish doji Star 5H 66 07/10/2022 09:00
Engulfing Bearish 1M 67 3/16
Tri-Star Bullish 1H 67 24/10/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 67 28/11/2022 10:45
Tri-Star Bearish 15 68 28/11/2022 10:15
Belt Hold Bullish 1W 69 26/09/2021
Tri-Star Bullish 1H 69 19/10/2022 14:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận CX8

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email