Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
21,200.0 +0.0    +0.00%
07/01 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000CKV5 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 21,200.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 17,400.0 - 21,200.0
COKYVINA 21,200.0 +0.0 +0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Tri-Star Bullish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bearish 30 1 07/01/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 1 07/01/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 2 07/01/2022 10:00
Doji Star Bearish 1D 3 04/01/2022
Hanging Man 1M 4 9/21
Dragonfly Bearish 1M 4 9/21
Dragonfly Doji 1M 4 9/21
Tri-Star Bullish 5H 6 21/12/2021 09:00
Doji Star Bearish 1W 7 07/11/2021
Tri-Star Bearish 5H 7 20/12/2021 13:00
Tri-Star Bullish 1H 7 21/12/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1W 8 31/10/2021
Engulfing Bearish 1D 8 06/12/2021
Tri-Star Bearish 1H 8 20/12/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 8 21/12/2021 10:30
Deliberation Bearish 1M 9 4/21
Bullish Hammer 1W 9 24/10/2021
Tri-Star Bearish 30 9 20/12/2021 14:30
Tri-Star Bullish 1D 10 30/11/2021
Harami Bullish 5H 10 14/12/2021 07:00
Harami Cross 5H 10 14/12/2021 07:00
Harami Bullish 1H 11 14/12/2021 09:00
Harami Cross 1H 11 14/12/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 11 21/12/2021 10:45
Belt Hold Bullish 1W 12 19/09/2021
Tri-Star Bearish 1D 12 24/11/2021
Harami Bullish 30 12 14/12/2021 09:00
Harami Cross 30 12 14/12/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 12 20/12/2021 14:30
Tri-Star Bullish 5H 13 30/11/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 13 06/12/2021 10:00
Engulfing Bearish 30 13 06/12/2021 10:00
Tri-Star Bearish 5H 15 24/11/2021 12:00
Tri-Star Bullish 1H 15 30/11/2021 14:00
Harami Bullish 15 15 14/12/2021 09:15
Harami Cross 15 15 14/12/2021 09:15
Belt Hold Bearish 15 16 06/12/2021 10:00
Engulfing Bearish 15 16 06/12/2021 10:00
Bullish Engulfing 1M 17 8/20
Doji Star Bearish 1W 17 04/07/2021
Doji Star Bearish 1D 17 04/11/2021
Tri-Star Bearish 1H 17 24/11/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 18 24/11/2021 14:30
Bullish Hammer 1M 19 6/20
Harami Bullish 1D 19 28/10/2021
Harami Cross 1D 19 28/10/2021
Tri-Star Bullish 15 19 30/11/2021 14:45
Belt Hold Bearish 1D 20 26/10/2021
Engulfing Bearish 1D 20 26/10/2021
Tri-Star Bullish 5H 21 01/11/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 21 24/11/2021 14:45
Deliberation Bearish 1W 22 23/05/2021
Harami Bullish 5H 24 28/10/2021 05:00
Harami Cross 5H 24 28/10/2021 05:00
Tri-Star Bullish 1H 24 01/11/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1D 25 21/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 25 26/10/2021 08:00
Engulfing Bearish 5H 25 26/10/2021 08:00
Tri-Star Bearish 1H 25 01/11/2021 09:00
Tri-Star Bullish 1D 26 09/09/2021
Tri-Star Bullish 30 26 01/11/2021 14:30
Tri-Star Bearish 30 27 01/11/2021 09:00
Hanging Man 1W 28 11/04/2021
Three Outside Up 1M 30 7/19
Tri-Star Bullish 1H 30 28/10/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 30 01/11/2021 14:45
Bullish Engulfing 1M 31 6/19
Bullish Hammer 1M 31 6/19
Doji Star Bearish 1W 31 21/03/2021
Tri-Star Bullish 5H 31 21/09/2021 13:00
Tri-Star Bearish 15 31 01/11/2021 09:15
Tri-Star Bearish 5H 32 21/09/2021 08:00
Tri-Star Bullish 30 32 28/10/2021 09:30
Deliberation Bearish 1W 33 07/03/2021
Doji Star Bearish 1W 33 07/03/2021
Doji Star Bearish 1D 33 29/06/2021
Tri-Star Bearish 5H 35 30/08/2021 11:00
Tri-Star Bullish 15 37 28/10/2021 09:30
Bullish Hammer 1W 38 24/01/2021
Tri-Star Bearish 15 38 26/10/2021 10:45
Deliberation Bearish 1M 39 7/18
Doji Star Bearish 1M 39 7/18
Three Outside Up 1M 40 3/18
Tri-Star Bullish 1D 40 03/06/2021
Bullish Engulfing 1M 41 02/18
Inverted Hammer 1W 41 03/01/2021
Tri-Star Bearish 1H 41 21/09/2021 10:00
Doji Star Bearish 5H 44 28/06/2021 13:00
Tri-Star Bearish 1H 44 30/08/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1W 45 06/12/2020
Tri-Star Bullish 30 45 21/09/2021 14:30
Tri-Star Bearish 30 46 21/09/2021 10:00
Tri-Star Bullish 30 48 09/09/2021 10:30
Tri-Star Bearish 30 49 30/08/2021 11:00
Tri-Star Bullish 15 50 21/09/2021 14:45
Tri-Star Bullish 5H 51 03/06/2021 08:00
Tri-Star Bearish 15 51 21/09/2021 10:00
Tri-Star Bullish 1D 52 05/05/2021
Tri-Star Bearish 1D 53 04/05/2021
Tri-Star Bullish 15 53 09/09/2021 10:45
Tri-Star Bearish 15 54 30/08/2021 11:15
Harami Cross Bearish 1D 60 19/04/2021
Doji Star Bearish 1H 60 28/06/2021 10:00
Evening Doji Star 1M 61 5/16
Tri-Star Bearish 1M 61 5/16
Doji Star Bearish 1M 62 4/16
Dragonfly Doji 1M 63 02/16
Abandoned Baby Bullish 1W 63 19/07/2020
Morning Doji Star 1W 63 19/07/2020
Bullish doji Star 1W 64 12/07/2020
Harami Bullish 1D 64 13/04/2021
Harami Cross 1D 64 13/04/2021
Belt Hold Bearish 1D 65 12/04/2021
Engulfing Bearish 1D 65 12/04/2021
Tri-Star Bearish 5H 68 04/05/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1H 68 03/06/2021 09:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận CKV

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần COKYVINA
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email