CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng (CID)

Hà Nội
7,400
+800(+12.12%)
  • Khối lượng:
    200
  • Giá Mua/Bán:
    0/0
  • Biên độ ngày:
    7,400 - 7,500

Bình luận CID

Bạn cảm thấy thế nào về Xây dựng CINDE?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)