Central Puerto (CEPU)

5.400
-0.230(-4.09%)
Sau giờ đóng cửa
5.370
-0.030(-0.556%)
- Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
  • Khối lượng:
    186,944
  • Biên độ ngày:
    5.360 - 5.620
  • Biên độ 52 tuần:
    2.730 - 5.740

Dữ liệu Lịch sử CEPU

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/11/2022 - 03/12/2022
5.4005.5205.6205.370186.94K-4.09%
5.6305.4295.7405.140360.63K+3.30%
5.4505.6285.7205.440201.45K-3.54%
5.6505.4455.6505.366152.64K+3.10%
5.4805.2405.5605.200186.63K+4.38%
5.2505.0785.2805.069119.77K+4.58%
5.0204.7105.0804.700144.65K+5.24%
4.7704.5904.8004.530155.15K+2.80%
4.6404.7484.7484.56158.64K-1.90%
4.7304.4304.7604.38081.85K+6.29%
4.4504.5004.6404.400115.16K-2.20%
4.5504.6704.7104.525138.79K-3.60%
4.7204.9505.0504.690210.18K-2.28%
4.8304.7805.0304.620258.35K+3.43%
4.6704.5934.7404.530104.32K+4.47%
4.4704.6904.7004.440107.48K-1.32%
4.5304.7304.8004.500100.10K-4.23%
4.7304.8604.9204.73067.18K-2.87%
4.8705.1105.2504.840203.25K-4.13%
5.0805.1105.1304.980135.48K+2.01%
4.9804.7805.0404.78078.52K+1.22%
Cao nhất: 5.740Thấp nhất: 4.380Chênh lệch: 1.360Trung bình: 4.948% Thay đổi: 9.756