BLOM Bank SAL DRC (BLBD)

2.50
0.00(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    2.50/2.50
  • Biên độ ngày:
    2.50 - 2.50

Dữ liệu Lịch sử BLBD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
27/05/2022 - 02/10/2022
2.502.502.502.503.00K0.00%
2.502.502.502.503.00K0.00%
2.502.502.502.5010.00K0.00%
2.502.502.502.5010.00K0.00%
2.502.502.502.500.03K0.00%
2.502.502.502.50123.92K0.00%
2.502.502.502.5020.00K+0.40%
2.492.402.502.4010.00K+3.75%
2.402.402.402.401.40K-4.00%
2.502.502.502.502.00K+4.17%
2.402.402.402.409.32K-4.00%
2.502.502.502.502.00K+0.81%
2.482.402.502.4026.00K-0.80%
2.502.502.502.502.00K0.00%
2.502.502.502.502.00K0.00%
2.502.502.502.5020.00K-0.79%
2.522.602.602.5094.90K-3.08%
2.602.602.602.609.00K0.00%
2.602.502.602.503.57K+4.00%
2.502.502.502.5048.70K0.00%
2.502.502.502.504.00K0.00%
2.502.502.502.5022.00K0.00%
2.502.502.502.5028.00K-1.96%
2.552.552.552.5510.00K-1.92%
2.602.602.602.6014.95K0.00%
2.602.602.602.6011.59K0.00%
2.602.602.602.602.00K+4.00%
2.502.502.502.5033.25K-3.85%
2.602.602.602.6041.00K0.00%
2.602.602.602.6020.25K+4.00%
Cao nhất: 2.60Thấp nhất: 2.40Chênh lệch: 0.20Trung bình: 2.52% Thay đổi: 0.00