Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS)

Ho Chi Minh
12,950.00
-200.00(-1.52%)
  • Khối lượng:
    456,500
  • Giá Mua/Bán:
    12,900.00/12,950.00
  • Biên độ ngày:
    12,900.00 - 13,250.00

Bình luận ABS

Bạn cảm thấy thế nào về Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)