CTCP Cấp thoát nước Bình Định (BDW)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
17,300
-1,700
(-8.95%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
17,300
17,300
Biên độ 52 tuần
13,600
30,500
Khối lượng
100

Dữ liệu Lịch sử BDW

Khung Thời Gian
Daily
15/08/2023 - 23/09/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
17,30017,30017,30017,3000.10K-8.95%
17,30017,30017,30017,3000.10K-8.95%
19,00019,00019,00019,0000.10K0.00%
19,00019,00019,00019,0000.10K0.00%
19,00019,00019,00019,0000.10K+7.34%
19,00019,00019,00019,0000.10K+7.34%
17,70017,70017,70017,7000.10K-13.66%
17,70017,70017,70017,7000.10K-13.66%
20,50020,50020,50020,5000.50K-14.94%
20,50020,50020,50020,5000.50K-14.94%
24,10024,10024,10024,1000.10K+12.09%
24,10024,10024,10024,1000.10K+12.09%
21,50021,50021,50021,5000.10K+3.37%
21,50021,50021,50021,5000.10K+3.37%
20,80017,20020,80017,2000.20K+11.23%
20,80017,20020,80017,2000.20K+11.23%
18,70018,70018,70018,7000.30K-0.53%
18,70018,70018,70018,7000.30K-0.53%
18,80017,70018,80017,7000.40K-9.62%
18,80017,70018,80017,7000.40K-9.62%
20,80020,80020,80020,8006.30K-24.09%
20,80020,80020,80020,8006.30K-24.09%
27,40027,40027,40023,8001.20K-2.14%
27,40027,40027,40023,8001.20K-2.14%
28,00028,00028,00028,0000.30K+33.33%
21,00028,20028,20021,0007.40K-15.66%
24,90026,70026,70019,9001.20K+3.75%
24,00020,70024,00020,7000.50K+15.38%
20,80020,99220,99220,8000.30K+10.15%
18,88316,39118,97916,3917.10K+9.15%
Cao nhất
28,200
% Thay đổi
-38
Trung bình
20,959
Chênh lệch
11,809
Thấp nhất
16,391