CTCP Việt An (AVF)

Hà Nội
1,200
+100(+9.09%)
 • Khối lượng:
  1,027,497
 • Giá Mua/Bán:
  300/400
 • Biên độ ngày:
  1,100 - 1,200
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000AVF9

Bình luận AVF

Bạn cảm thấy thế nào về Việt An?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)