CTCP Sản Xuất Kinh Doanh Dược Và Trang Thiết Bị Y Tế Việt Mỹ (AMV)

Hà Nội
4,000.0
+200.0(+5.26%)
 • Khối lượng:
  1,270,245
 • Giá Mua/Bán:
  3,900.0/4,000.0
 • Biên độ ngày:
  3,800.0 - 4,000.0

Dữ liệu Lịch sử AMV

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
08/11/2022 - 08/12/2022
4,000.03,800.04,000.03,800.01.27M+5.26%
3,800.04,000.04,000.03,600.01.82M-5.00%
4,000.04,500.04,500.04,000.04.06M-9.09%
4,400.04,200.04,500.04,200.02.36M+4.76%
4,200.04,000.04,200.03,900.01.47M+2.44%
4,100.04,000.04,200.03,900.02.67M+5.13%
3,900.04,000.04,000.03,800.01.96M0.00%
3,900.03,800.04,100.03,700.01.73M+2.63%
3,800.03,600.03,800.03,500.01.91M+8.57%
3,500.03,400.03,600.03,400.0819.25K+2.94%
3,400.03,300.03,400.03,200.0672.20K0.00%
3,400.03,600.03,700.03,400.01.06M-5.56%
3,600.03,600.03,800.03,400.02.12M+2.86%
3,500.02,900.03,500.02,900.02.07M+9.38%
3,200.03,100.03,200.02,900.01.72M+3.23%
3,100.03,000.03,100.02,700.01.40M+6.90%
2,900.02,600.02,900.02,500.02.25M+7.41%
2,700.02,700.03,000.02,700.01.63M-10.00%
3,000.02,900.03,200.02,900.01.04M-6.25%
3,200.03,000.03,400.03,000.0693.61K-3.03%
3,300.03,600.03,600.03,300.0979.50K-8.33%
3,600.03,400.03,700.03,400.0427.01K+2.86%
3,500.03,500.03,700.03,300.0753.33K-2.78%
Cao nhất: 4,500.0Thấp nhất: 2,500.0Chênh lệch: 2,000.0Trung bình: 3,565.2% Thay đổi: 11.1
 • SRA va AMV cứ suốt ngày ra nghị quyết hội đồng quản trị miết, mà ngày chốt chi cổ tức k thấy đâu, nghị quyết đó muốn ra 100 cái cũng đâu khó, trong khi báo cái tài chinh thi dòng tiền k đủ chi
  0
  • Đăng ký mở tài khoản chứng khoán online: bit.ly/motaikhoanchungkhoankisvn
   0