CTCP Xuất Nhập Khẩu Hàng Không (ARM)

Hà Nội
36,500.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0.0/0.0
  • Biên độ ngày:
    36,500.0 - 36,500.0
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần

Xuất Nhập Khẩu Hàng Không đã đạt mức giá giao dịch thấp nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

Bình luận ARM

Bạn cảm thấy thế nào về Xuất Nhập Khẩu Hàng Không?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)