CTCP Vicostone (VCS)

Hà Nội
53,800
-1,200(-2.18%)
  • Khối lượng:
    166,799
  • Giá Mua/Bán:
    0/0
  • Biên độ ngày:
    53,800 - 55,000
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Dữ liệu Lịch sử VCS

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/01/2023 - 03/02/2023
53,80054,80055,00053,800166.80K-2.18%
53,80054,80055,00053,800166.80K-2.18%
55,00055,60056,50055,000194.32K-1.08%
55,00055,60056,50055,000194.32K-1.08%
55,60056,00056,00054,700187.82K-0.71%
55,60056,00056,00054,700187.82K-0.71%
56,00057,00057,40055,900403.29K-2.44%
56,00057,00057,40055,900403.29K-2.44%
57,40057,90058,60056,00059.19K+3.05%
57,40057,90058,60056,00059.19K+3.05%
55,70056,40056,40055,600106.71K-1.24%
55,70056,40056,40055,600106.71K-1.24%
56,40056,20058,60055,600128.30K+0.36%
56,40056,20058,60055,600128.30K+0.36%
56,20055,30056,40055,00092.98K+2.18%
56,20055,30056,40055,00092.98K+2.18%
55,00055,50055,60055,00046.65K-0.90%
55,00055,50055,60055,00046.65K-0.90%
55,50055,20055,80055,20083.11K+0.54%
55,50055,20055,80055,20083.11K+0.54%
55,20055,90056,10055,20033.39K-1.25%
55,20055,90056,10055,20033.39K-1.25%
55,90055,30056,40055,20041.89K+3.90%
55,90055,30056,40055,20041.89K+1.08%
55,30055,90056,00055,20030.26K-1.60%
56,20056,20056,30055,50069.37K0.00%
56,20057,00057,70054,00057.47K-1.40%
57,00057,50058,00057,00057.57K-0.18%
57,10057,00058,20056,800126.30K-1.21%
57,80056,50057,90056,00078.54K+2.85%
Cao nhất: 58,600Thấp nhất: 53,800Chênh lệch: 4,800Trung bình: 55,833% Thay đổi: -4