Societe L'Accumulateur Tunisien (ASSAD)

Tunis
Tiền tệ tính theo TND
Miễn trừ Trách nhiệm
1.04
-0.01
(-0.95%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
1.02
1.04
Biên độ 52 tuần
1.01
1.44
Khối lượng
18,808
Giá đ.cửa hôm trước
1.05
Giá mở cửa
1.04
Biên độ ngày
1.02-1.04
Biên độ 52 tuần
1.01-1.44
Khối lượng
18,808
KLTB (3 thg)
19,796
Thay đổi 1 năm
-25.53%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
24,000,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

Phân tích Societe L'Accumulateur Tunisien