ZAR/HKD - Rand Nam Phi Đô la Hồng Kông

Ngoại hối thời gian thực
0.4543
+0.0010(+0.23%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.4533
 • Giá Mua/Bán:
  0.4541/0.4546
 • Biên độ ngày:
  0.4535 - 0.4546
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Rand Nam Phi
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Hồng Kông

Dữ liệu Lịch sử ZAR/HKD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
07/11/2022 - 07/12/2022
0.45430.44860.45630.4475154.76K+1.35%
0.44830.44550.45070.4441148.06K+0.67%
0.44530.44550.45300.4441136.06K+0.18%
0.44450.44080.45070.4408139.83K+0.95%
0.44030.45460.45690.4331147.18K-3.10%
0.45440.45940.46170.4514150.98K-1.05%
0.45920.45530.46130.4544150.25K+0.86%
0.45530.45730.45770.4546139.59K-0.39%
0.45710.45880.46060.4548129.20K-0.37%
0.45880.46080.46200.4577135.70K-0.13%
0.45940.45370.46110.4525136.12K+1.35%
0.45330.45020.45370.4498147.32K+0.80%
0.44970.45400.45410.4466157.88K-0.77%
0.45320.45000.45440.4491145.95K+0.76%
0.44980.45310.45480.4458154.07K-0.71%
0.45300.45210.45480.4493156.48K+0.40%
0.45120.45270.45750.4487170.25K-0.29%
0.45250.45450.45560.4510160.50K-0.29%
0.45380.45170.45570.4489170.70K+0.58%
0.45120.44200.45240.4399159.29K+2.13%
0.44180.44330.44460.4394148.05K-0.29%
0.44310.44250.44480.4392144.27K+0.18%
0.44230.43850.44390.4347138.47K+0.96%
Cao nhất: 0.4620Thấp nhất: 0.4331Chênh lệch: 0.0289Trung bình: 0.4510% Thay đổi: 3.7092
Bạn cảm thấy thế nào về ZAR/HKD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ