ZAR/HKD - Rand Nam Phi Đô la Hồng Kông

Tỷ giá thời gian thực
0.4182
+0.0039(+0.94%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.4143
 • Giá Mua/Bán:
  0.4181/0.4182
 • Biên độ ngày:
  0.4116 - 0.4183
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Rand Nam Phi
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Hồng Kông

Phân tích ZAR/HKD

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ