TRY/PAB - Lira Thổ Nhĩ Kỳ Đồng Balboa Panama

Tỷ giá thời gian thực
0.0521
-0.0001(-0.12%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.0522
 • Giá Mua/Bán:
  0.0509/0.0534
 • Biên độ ngày:
  0.0521 - 0.0522
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Lira Thổ Nhĩ Kỳ
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Balboa Panama

Dữ liệu Lịch sử TRY/PAB

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
02/03/2023 - 30/03/2023
0.05210.05220.05220.05210.00%
0.05220.05230.05230.0518-0.15%
0.05230.05230.05240.0522-0.13%
0.05230.05240.05250.05210.00%
0.05240.05250.05250.05240.00%
0.05240.05240.05250.05190.00%
0.05240.05250.05260.0523-0.10%
0.05250.05250.05270.05230.00%
0.05250.05260.05260.05250.00%
0.05260.05260.05260.05250.00%
0.05260.05260.05260.05250.00%
0.05260.05260.05260.05250.00%
0.05260.05260.05270.05260.00%
0.05260.05270.05290.05200.00%
0.05270.05270.05280.05260.00%
0.05270.05270.05280.05260.00%
0.05270.05270.05270.05250.00%
0.05270.05270.05320.05260.00%
0.05270.05280.05330.05260.00%
0.05270.05280.05280.0526-0.16%
0.05280.05280.05300.05280.00%
0.05290.05290.05320.0528-0.14%
0.05290.05290.05290.0529-0.23%
0.05310.05290.05320.0529+0.27%
0.05290.05290.05320.05280.00%
Cao nhất: 0.0533Thấp nhất: 0.0518Chênh lệch: 0.0015Trung bình: 0.0526% Thay đổi: -1.4797
Bạn cảm thấy thế nào về TRY/PAB?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ