SEK/TWD - Đồng Krona Thụy Điển Đô la Đài Loan

Ngoại hối thời gian thực
2.9136
+0.0280(+0.97%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  2.8856
 • Giá Mua/Bán:
  2.9122/2.9150
 • Biên độ ngày:
  2.8809 - 2.9202
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Krona Thụy Điển
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Đài Loan

Thảo luận SEK/TWD

Bạn cảm thấy thế nào về SEK/TWD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ