SEK/CNY - Đồng Krona Thụy Điển Yuan Trung Quốc

Tỷ giá thời gian thực
0.6565
+0.0003(+0.04%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.6562
 • Giá Mua/Bán:
  0.6564/0.6566
 • Biên độ ngày:
  0.6546 - 0.6574
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Krona Thụy Điển
 • Tiền tệ Thứ cấp:Yuan Trung Quốc

Dữ liệu Lịch sử SEK/CNY

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
08/05/2023 - 06/06/2023
0.65650.65490.65740.6546+0.53%
0.65300.65610.65750.6513-0.29%
0.65490.65600.65620.6549-0.03%
0.65510.65610.66070.6549-0.13%
0.65600.65500.65660.6520+0.19%
0.65470.65100.65590.6487+0.58%
0.65090.65530.65560.6499-0.52%
0.65430.65330.65550.6522+0.37%
0.65190.65380.65940.6522-0.30%
0.65380.65840.65990.6530-0.66%
0.65820.66470.66570.6576-0.90%
0.66410.66620.66830.6623-0.39%
0.66670.66600.66920.6648+0.37%
0.66430.66620.66780.6640-0.34%
0.66660.67010.67150.6638-0.47%
0.66970.67220.67290.6669-0.11%
0.67050.67160.67490.6691-0.10%
0.67110.66970.67250.6679+0.36%
0.66880.67220.67560.6690-0.47%
0.67190.67860.67990.6714-0.92%
0.67810.67770.68090.6761+0.03%
0.67790.67930.68210.6773-0.24%
0.67950.67990.68270.6776+0.11%
Cao nhất: 0.6827Thấp nhất: 0.6487Chênh lệch: 0.0340Trung bình: 0.6630% Thay đổi: -3.2781
Bạn cảm thấy thế nào về SEK/CNY?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ