RUB/EUR - Đồng Rúp Nga Đồng Euro

Tỷ giá thời gian thực
0.01015
-0.00003(-0.28%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.01016
 • Giá Mua/Bán:
  0.01014/0.01015
 • Biên độ ngày:
  0.01014 - 0.01015
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Rúp Nga
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Euro

Phân tích RUB/EUR

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ