PKR/ISK - Đồng Rupee Pakistan Đồng Kr của Iceland

Ngoại hối thời gian thực
0.6273
+0.0004(+0.07%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.6269
 • Giá Mua/Bán:
  0.6265/0.6281
 • Biên độ ngày:
  0.6258 - 0.6307
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Rupee Pakistan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Kr của Iceland

Dữ liệu Lịch sử PKR/ISK

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
26/10/2022 - 26/11/2022
0.62730.62710.63070.6258+0.03%
0.62710.62750.62890.6258-0.05%
0.62750.63240.63550.6275-0.79%
0.63240.64040.64320.6312-1.26%
0.64050.64270.64900.6396-0.34%
0.64270.64300.64320.6426-0.05%
0.64300.64550.64590.6391-0.47%
0.64610.64420.64920.6427+0.34%
0.64390.64930.65110.6402-0.82%
0.64920.66010.66060.6441-1.66%
0.66020.65100.66040.6510+1.41%
0.65100.65100.65100.6510-0.09%
0.65160.65600.65770.6508-0.66%
0.65600.66190.67070.6542-0.89%
0.66190.65600.66340.6556+0.87%
0.65610.65750.66140.6551-0.21%
0.65750.65960.66230.6566-0.31%
0.65960.65960.65960.6596+0.01%
0.65950.67030.67160.6590-1.59%
0.67020.66190.67130.6603+1.27%
0.66180.65900.66220.6514+0.43%
0.65890.65770.66000.6526+0.18%
0.65770.65030.65860.6472+1.15%
0.65030.64960.65060.6496+0.12%
0.64950.64950.65230.64620.00%
0.64950.64310.65110.6402+0.96%
0.64330.65350.65460.6431-1.55%
Cao nhất: 0.6716Thấp nhất: 0.6258Chênh lệch: 0.0458Trung bình: 0.6494% Thay đổi: -4.0019
Bạn cảm thấy thế nào về PKR/ISK?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ