PKR/ISK - Đồng Rupee Pakistan Đồng Kr của Iceland

Ngoại hối thời gian thực
0.6325
-0.0008(-0.13%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.6333
 • Giá Mua/Bán:
  0.6317/0.6332
 • Biên độ ngày:
  0.6322 - 0.6325
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Rupee Pakistan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Kr của Iceland

Thảo luận PKR/ISK

Bạn cảm thấy thế nào về PKR/ISK?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ