NOK/LBP - Krone Na Uy Đồng Bảng Liban

Tỷ giá thời gian thực
1,403.64
-5.66(-0.40%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  1,409.3
 • Giá Mua/Bán:
  1,400.21/1,407.06
 • Biên độ ngày:
  1,402.83 - 1,411.55
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Krone Na Uy
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Liban

Phân tích NOK/LBP

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ