NOK/LBP - Krone Na Uy Đồng Bảng Liban

Tỷ giá thời gian thực
1,381.73
-15.40(-1.10%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  1,397.13
 • Giá Mua/Bán:
  1,378.33/1,385.13
 • Biên độ ngày:
  1,378.58 - 1,393.93
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Krone Na Uy
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Liban

Thảo luận NOK/LBP

Bạn cảm thấy thế nào về NOK/LBP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ