MYR/JPY - Đồng Ringgit Malaysia Đồng Yên Nhật

Tỷ giá thời gian thực
30.0068
-0.0407(-0.14%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  30.0475
 • Giá Mua/Bán:
  29.9887/30.0249
 • Biên độ ngày:
  29.9087 - 30.0679
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Ringgit Malaysia
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Yên Nhật

Dữ liệu Lịch sử MYR/JPY

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
02/03/2023 - 30/03/2023
30.006829.995530.067929.9087149.98K-0.14%
30.047529.734230.075829.7081151.66K+1.13%
29.711729.755829.872529.6215147.03K-0.09%
29.737829.479529.805529.4641153.47K+0.80%
29.501129.609629.643429.2785158.20K-0.32%
29.595029.505129.804229.4242167.06K+0.38%
29.484129.626629.857529.4051159.78K-0.41%
29.606729.274429.656929.2521157.46K+1.21%
29.251529.536329.685629.1048188.13K-0.39%
29.365029.694729.762429.3301227.99K-1.00%
29.662829.750229.766929.2451268.55K-0.23%
29.730329.914230.171029.4893250.25K-0.50%
29.879829.620930.066929.5886208.38K+1.00%
29.584629.861730.023529.4152211.67K-0.89%
29.849630.114030.319929.6703190.68K-0.83%
30.099530.349130.362730.0708145.56K-0.76%
30.331330.666330.731130.1569140.21K-1.03%
30.648030.356230.678630.3050143.80K+1.02%
30.337130.356330.433830.2903154.05K+0.01%
30.332730.560930.565930.3262153.75K-0.68%
30.540430.449430.635730.4037163.46K+0.37%
Cao nhất: 30.7311Thấp nhất: 29.1048Chênh lệch: 1.6264Trung bình: 29.8716% Thay đổi: -1.3878
Bạn cảm thấy thế nào về MYR/JPY?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ