JPY/KWD - Đồng Yên Nhật Đồng Dinar Kuwait

Tỷ giá thời gian thực
0.002333
+0.000005(+0.23%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.002327
 • Giá Mua/Bán:
  0.002332/0.002333
 • Biên độ ngày:
  0.002313 - 0.002348
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Yên Nhật
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Dinar Kuwait

Thảo luận JPY/KWD

Bạn cảm thấy thế nào về JPY/KWD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ