ISK/PKR - Đồng Kr của Iceland Đồng Rupee Pakistan

Ngoại hối thời gian thực
1.8945
+0.0678(+3.71%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  1.8268
 • Giá Mua/Bán:
  1.8928/1.8963
 • Biên độ ngày:
  1.8649 - 1.9186
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Kr của Iceland
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rupee Pakistan

Thảo luận ISK/PKR

Bạn cảm thấy thế nào về ISK/PKR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ