HUF/KES - Forint Hungary Đồng Shilling Kenya

Tỷ giá thời gian thực
0.4378
-0.0027(-0.62%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.4406
 • Giá Mua/Bán:
  0.4339/0.4418
 • Biên độ ngày:
  0.4375 - 0.4385
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Forint Hungary
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Shilling Kenya

Dữ liệu Lịch sử HUF/KES

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
06/11/2023 - 04/12/2023
0.43790.43780.43850.43750.00%
0.43780.44010.44010.4372-0.44%
0.43980.43900.44100.4372117.07K+0.34%
0.43830.44440.44520.4378118.86K-1.26%
0.44390.44620.44740.4437118.19K-0.36%
0.44550.44160.44690.4402116.98K+1.07%
0.44080.43940.44190.4383104.89K+0.46%
0.43880.43910.44080.4383109.98K+0.09%
0.43840.43650.44040.4360111.52K+0.60%
0.43580.43710.43850.4346122.03K-0.16%
0.43650.43910.44140.4367117.67K-0.46%
0.43850.43900.44020.4376102.89K+0.16%
0.43780.43860.43990.4363123.87K0.00%
0.43780.43810.44100.4361122.77K+0.09%
0.43740.43970.44030.4365117.86K-0.43%
0.43930.43000.44050.4296118.87K+2.28%
0.42950.42930.43110.4279103.79K+0.14%
0.42890.42570.43080.4253108.91K+0.87%
0.42520.42840.43020.4252108.17K-0.63%
0.42790.42850.42880.4257112.15K0.00%
0.42790.42730.42880.4255113.49K+0.28%
0.42670.42770.43020.4266103.81K-0.07%
Cao nhất: 0.4474Thấp nhất: 0.4252Chênh lệch: 0.0222Trung bình: 0.4359% Thay đổi: 2.5494
Bạn cảm thấy thế nào về HUF/KES?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ