GHS/EUR - Đồng Cedi Ghana Đồng Euro

Tỷ giá thời gian thực
0.0756
+0.0018(+2.37%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.0738
 • Giá Mua/Bán:
  0.0740/0.0771
 • Biên độ ngày:
  0.0747 - 0.0763
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Cedi Ghana
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Euro

Thảo luận GHS/EUR

Bạn cảm thấy thế nào về GHS/EUR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ

  Đồng Cedi Ghana
  Bắc Mỹ