GHS/EUR - Đồng Cedi Ghana Đồng Euro

Tỷ giá thời gian thực
0.0756
+0.0018(+2.37%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.0738
 • Giá Mua/Bán:
  0.0740/0.0771
 • Biên độ ngày:
  0.0747 - 0.0763
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Cedi Ghana
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Euro

Dữ liệu Lịch sử GHS/EUR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
20/02/2023 - 20/03/2023
0.07550.07520.07630.074795.25K+0.33%
0.07530.07500.07540.07502.55K0.00%
0.07530.07580.07580.0752102.79K-0.59%
0.07580.07590.07680.0754139.14K-0.26%
0.07590.07680.07730.0752134.05K-1.04%
0.07680.07590.07790.0755106.63K+1.25%
0.07580.07600.07870.0747153.63K-0.46%
0.07620.07720.07910.0751109.94K-1.36%
0.07720.07740.07800.076579.23K-0.26%
0.07740.07620.07890.076079.49K+1.64%
0.07620.07460.07990.074288.38K+2.01%
0.07460.07510.07510.074571.60K-0.47%
0.07500.07340.07530.072985.12K+2.11%
0.07340.07290.07490.072887.50K+0.69%
0.07290.07370.07450.072791.32K-0.88%
0.07360.07340.07490.072898.76K+0.34%
0.07330.07370.07740.073095.76K-0.47%
0.07370.07320.07440.073066.44K+0.68%
0.07320.07320.07400.072967.43K+0.07%
0.07320.07320.07370.072588.29K+0.07%
0.07310.07340.07670.072882.56K-0.48%
0.07340.07570.07580.073350.34K-2.84%
Cao nhất: 0.0799Thấp nhất: 0.0725Chênh lệch: 0.0074Trung bình: 0.0749% Thay đổi: -0.0661
Bạn cảm thấy thế nào về GHS/EUR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ

Đồng Cedi Ghana
Bắc Mỹ