GBP/RUB - Đồng Bảng Anh Đồng Rúp Nga

114.046
+0.412(+0.36%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  113.633
 • Giá Mua/Bán:
  114.001/114.090
 • Biên độ ngày:
  112.324 - 114.376
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Bảng Anh
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rúp Nga

Phân tích GBP/RUB

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ