GBP/RON - Đồng Bảng Anh Đồng Leu Romania

Tỷ giá thời gian thực
5.5824
-0.0481(-0.85%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  5.6305
 • Giá Mua/Bán:
  5.5799/5.5849
 • Biên độ ngày:
  5.5820 - 5.6409
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Bảng Anh
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Leu Romania

Thảo luận GBP/RON

Bạn cảm thấy thế nào về GBP/RON?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ