GBP/MXN - Đồng Bảng Anh Peso Mexico

Tỷ giá thời gian thực
21.9321
+0.1191(+0.55%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  21.8129
 • Giá Mua/Bán:
  21.9281/21.9360
 • Biên độ ngày:
  21.7973 - 21.9721
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Bảng Anh
 • Tiền tệ Thứ cấp:Peso Mexico

Phân tích GBP/MXN

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ