GBP/MXN - Đồng Bảng Anh Peso Mexico

Tỷ giá thời gian thực
21.8556
-0.0912(-0.42%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  21.9468
 • Giá Mua/Bán:
  21.8524/21.8587
 • Biên độ ngày:
  21.8341 - 21.9884
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Bảng Anh
 • Tiền tệ Thứ cấp:Peso Mexico

Dữ liệu Lịch sử GBP/MXN

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/11/2023 - 01/12/2023
21.859421.965721.988421.8341-0.34%
21.934821.944322.129221.8978+0.02%
21.930221.762421.990421.7398+0.83%
21.750221.682421.795221.6354+0.37%
21.670221.554121.714121.5068+0.55%
21.551121.545221.612221.5123+0.08%
21.532921.482221.597321.4674+0.25%
21.478721.561121.622521.3853-0.28%
21.539821.407021.654221.3707+0.68%
21.394021.457321.500821.3582-0.22%
21.440421.389721.499621.3093+0.34%
21.367621.486521.535021.3710-0.48%
21.471421.679421.708921.4552-0.91%
21.668521.618821.749121.4943+0.29%
21.606321.561121.696121.5431+0.26%
21.549821.788121.897721.5394-0.98%
21.763221.541921.880621.4323+1.06%
21.534421.496921.583721.4361+0.21%
21.488821.663121.692421.4339-0.77%
21.655121.607321.778021.5760+0.28%
21.594921.373621.652121.3008+1.08%
21.363521.591721.667521.3680-1.00%
21.580321.932821.987921.5648-1.54%
Cao nhất: 22.1292Thấp nhất: 21.3008Chênh lệch: 0.8284Trung bình: 21.5968% Thay đổi: -0.2701
Bạn cảm thấy thế nào về GBP/MXN?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ