GBP/MWK - Đồng Bảng Anh Đồng Kwacha của Malawi

Ngoại hối thời gian thực
1,231.635
+21.615(+1.79%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  1,210.02
 • Giá Mua/Bán:
  1,212.720/1,250.550
 • Biên độ ngày:
  1,227.715 - 1,234.280
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Bảng Anh
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Kwacha của Malawi

Thảo luận GBP/MWK

Bạn cảm thấy thế nào về GBP/MWK?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ