GBP/MWK - Đồng Bảng Anh Đồng Kwacha của Malawi

Ngoại hối thời gian thực
1,219.355
+7.565(+0.62%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  1,211.79
 • Giá Mua/Bán:
  1,210.370/1,228.340
 • Biên độ ngày:
  1,218.280 - 1,221.760
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Bảng Anh
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Kwacha của Malawi

Dữ liệu Lịch sử GBP/MWK

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
19/07/2022 - 19/08/2022
1,219.3051,220.8401,221.1001,218.28015.88K-0.12%
1,220.7951,230.3551,244.5301,220.025137.84K-0.77%
1,230.3051,240.0501,244.0601,228.565122.74K-0.78%
1,239.9451,234.6451,242.2651,230.295122.47K+0.43%
1,234.5951,237.0851,246.8851,228.260100.78K-0.19%
1,236.9801,249.5951,253.4751,234.135142.64K-1.05%
1,250.1051,251.5351,260.5601,242.010138.27K-0.10%
1,251.3851,227.6551,264.5151,226.280165.18K+1.89%
1,228.1151,229.2001,244.1651,221.970142.54K-0.09%
1,229.2001,236.2851,247.6051,223.475110.25K-0.64%
1,237.0951,247.2801,255.1951,226.835130.52K-0.85%
1,247.6901,245.9751,255.6851,236.000134.43K+0.87%
1,236.8701,241.2101,257.4801,237.265132.39K-0.34%
1,241.0601,251.1751,263.6951,239.530151.44K-0.84%
1,251.5851,240.3451,264.1651,239.380131.54K+0.89%
1,240.6001,246.1301,261.7651,229.840130.24K+0.23%
1,237.7101,238.1951,255.3651,237.050148.02K-0.11%
1,239.0151,232.6651,246.8401,225.100116.22K+1.12%
1,225.3001,233.2051,245.5301,224.070123.98K-0.65%
1,233.3051,229.2701,247.7701,220.735127.12K+0.33%
1,229.2701,222.9401,238.9751,216.800115.39K+0.52%
1,222.9401,220.1601,232.1401,212.230139.15K+0.19%
1,220.5651,228.6751,240.4251,218.680134.65K-0.64%
1,228.4201,235.1801,238.9351,215.775121.69K-0.53%
Cao nhất: 1,264.515Thấp nhất: 1,212.230Chênh lệch: 52.285Trung bình: 1,234.673% Thay đổi: -1.265
Bạn cảm thấy thế nào về GBP/MWK?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ