GBP/ISK - Đồng Bảng Anh Đồng Kr của Iceland

Tỷ giá thời gian thực
175.166
-0.016(-0.01%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  175.182
 • Giá Mua/Bán:
  174.789/175.544
 • Biên độ ngày:
  175.033 - 175.277
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Bảng Anh
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Kr của Iceland

Dữ liệu Lịch sử GBP/ISK

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
08/11/2023 - 08/12/2023
175.186175.125175.277175.067+0.17%
174.880175.140175.655174.795-0.03%
174.930175.595176.035174.965-0.22%
175.320175.920176.245175.395-0.18%
175.640176.355176.560175.700-0.32%
176.210174.745176.585174.605+0.97%
174.510174.190175.035173.915+0.32%
173.950174.080174.365173.770+0.08%
173.810173.510174.455173.370+0.30%
173.290173.185173.890173.100+0.08%
173.150175.710176.005172.855-1.35%
175.520176.545176.875175.470-0.47%
176.350175.950177.040175.655+0.36%
175.710174.345175.990174.195+0.93%
174.090174.620174.900173.685-0.13%
174.320175.380175.555174.415-0.42%
175.050175.975176.050175.015-0.37%
175.700176.350177.330175.650-0.23%
176.110176.640178.370174.715-0.18%
176.430173.790176.695173.595+1.67%
173.530173.380173.930172.960+0.21%
173.160172.885173.635172.720+0.30%
172.640172.995173.265172.635-0.09%
Cao nhất: 178.370Thấp nhất: 172.635Chênh lệch: 5.735Trung bình: 174.760% Thay đổi: 1.387
Bạn cảm thấy thế nào về GBP/ISK?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ