GBP/AED - Đồng Bảng Anh Đồng Dirham Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Tỷ giá thời gian thực
4.5743
-0.0303(-0.66%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  4.6046
 • Giá Mua/Bán:
  4.5730/4.5755
 • Biên độ ngày:
  4.5743 - 4.6068
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Bảng Anh
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Dirham Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Phân tích GBP/AED