DKK/LBP - Krone Đan Mạch Đồng Bảng Liban

Ngoại hối thời gian thực
213.76
+0.96(+0.45%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  212.8
 • Giá Mua/Bán:
  212.84/214.68
 • Biên độ ngày:
  212.30 - 214.41
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Krone Đan Mạch
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Liban

Dữ liệu Lịch sử DKK/LBP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
07/11/2022 - 07/12/2022
213.76212.79214.41212.30+0.45%
212.80213.43214.13212.64-0.30%
213.44214.39215.64213.11-0.43%
214.36214.12214.36214.12+0.02%
214.31214.07214.40212.07+0.11%
214.07211.94214.27211.42+1.01%
211.93209.89212.02209.42+0.98%
209.87210.34211.36209.83-0.22%
210.34210.81213.42210.08-0.21%
210.79211.26211.26210.79-0.25%
211.31211.64212.06210.79-0.16%
211.64211.84212.44211.14-0.10%
211.85209.65211.87209.34+1.06%
209.63208.31209.63208.24+0.66%
208.27210.05210.09207.88-0.84%
210.04209.89210.08209.86+0.07%
209.89210.89211.33209.69-0.38%
210.69211.23211.55209.53-0.31%
211.34210.57212.14210.09+0.35%
210.61209.79212.94208.99+0.40%
209.77209.96210.58208.81-0.10%
209.97210.54210.54209.68-0.25%
210.50207.16210.65206.65+1.60%
207.19203.69207.78201.97+1.71%
203.71204.93205.09203.17-0.59%
204.92203.61205.24202.76+0.63%
203.62201.78203.95201.58+0.92%
Cao nhất: 215.64Thấp nhất: 201.58Chênh lệch: 14.06Trung bình: 210.39% Thay đổi: 5.94
Bạn cảm thấy thế nào về DKK/LBP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ