CNY/XCD - Yuan Trung Quốc Đô la Đông Caribe

Ngoại hối thời gian thực
0.3893
+0.0035(+0.91%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.3858
 • Giá Mua/Bán:
  0.3879/0.3907
 • Biên độ ngày:
  0.3851 - 0.3900
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Yuan Trung Quốc
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Đông Caribe

Dữ liệu Lịch sử CNY/XCD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
06/11/2022 - 05/12/2022
0.38930.38580.39000.3851+0.90%
0.38580.38580.38580.38580.00%
0.38580.38470.38600.3832+0.28%
0.38470.38280.38470.3821+0.49%
0.38280.37840.38330.3781+1.15%
0.37840.37590.37870.3753+0.67%
0.37590.37770.37820.3742-0.47%
0.37770.37770.37770.37700.00%
0.37770.37890.37910.3768-0.33%
0.37890.37810.37990.3781+0.22%
0.37810.37950.37960.3774-0.38%
0.37950.37820.37990.3775+0.35%
0.37820.38060.38060.3775-0.63%
0.38060.38060.38060.37990.00%
0.38060.37860.38110.3786+0.53%
0.37860.38230.38230.3766-0.96%
0.38230.38470.38470.3816-0.62%
0.38470.38310.38570.3831+0.42%
0.38310.38120.38570.3812+0.48%
0.38120.38120.38120.38050.00%
0.38120.37710.38220.3764+1.11%
0.37710.37420.37710.3726+0.76%
0.37420.37380.37460.3733+0.10%
0.37380.37480.37530.3729-0.27%
0.37480.37720.37720.3738-0.62%
0.37720.37720.37720.37650.00%
Cao nhất: 0.3900Thấp nhất: 0.3726Chênh lệch: 0.0173Trung bình: 0.3801% Thay đổi: 3.2045
Bạn cảm thấy thế nào về CNY/XCD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ