CNY/XCD - Yuan Trung Quốc Đô la Đông Caribe

Tỷ giá thời gian thực
0.3697
-0.0011(-0.29%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.3708
 • Giá Mua/Bán:
  0.3678/0.3717
 • Biên độ ngày:
  0.3697 - 0.3708
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Yuan Trung Quốc
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Đông Caribe

Thảo luận CNY/XCD

Bạn cảm thấy thế nào về CNY/XCD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ