BTC/ILS - Bitcoin Đồng Shekel Israel

101,854
-1,751(-1.69%)
 • Khối lượng:
  0
 • Giá Mua/Bán:
  101,852/101,856
 • Biên độ ngày:
  99,632 - 104,981
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:Bitcoin
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Shekel Israel

Dữ liệu Lịch sử BTC/ILS Synthetic

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
20/02/2023 - 20/03/2023
101,854102,601104,98199,632-0.70%
102,57498,769104,03998,522+3.89%
98,736100,531101,49698,208-1.81%
100,55591,583101,74891,236+9.78%
91,59488,08992,11387,585+3.98%
88,08889,44791,19686,513-1.48%
89,41687,39195,58586,923+2.35%
87,36479,27388,49578,950+10.17%
79,29973,75879,38873,147+7.49%
73,77472,66174,46971,348+1.49%
72,69073,32473,32470,241-0.91%
73,35878,02378,51072,273-6.03%
78,06280,37980,64377,882-2.90%
80,39580,54481,06279,626-0.19%
80,55082,11682,38580,143-1.94%
82,14581,84882,84981,351+0.38%
81,83481,87682,05481,187-0.03%
81,86085,97085,98980,803-4.78%
85,96585,45686,31584,760+0.54%
85,50584,54886,94584,149+1.18%
84,50686,11986,39284,194-1.88%
86,12386,39387,33484,875-0.31%
86,39084,90086,75484,534+1.72%
84,92884,99285,05783,469-0.09%
85,00386,89088,31884,221-2.14%
86,85887,76089,20685,359-1.02%
87,75688,88989,11985,563-1.26%
88,87888,73490,83887,875+0.17%
88,72485,99989,55184,567+3.15%
Cao nhất: 104,981Thấp nhất: 70,241Chênh lệch: 34,739Trung bình: 86,027% Thay đổi: 18
Bạn cảm thấy thế nào về BTC/ILS?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ