Hợp đồng Tương lai Nước Cam - 5/23 (OJK3)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
267.52
+1.22
(+0.46%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
254.30
272.13
Giá đ.cửa hôm trước
266.3
Giá Mua/Bán
266.55 / 268.5
Tháng
Tháng 5 23
Thay đổi Giá Nhỏ nhất
0.0005
Quy mô HĐ
15.000 Pao
Giá trị Giá Nhỏ nhất
7.5
Loại Thanh toán
Hiện vật
Ký hiệu Cơ bản
OJ
Ngày Thanh toán
10/05/2023
Giá trị Điểm
1 = $150
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Nông nghiệp
Đơn vị:1 cân Anh

Phân tích Hợp đồng Tương lai Nước Cam