Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Central Bank of Kenya

Thêm Thông Tin

The Central Bank of Kenya was established in 1966 through an Act of Parliament - the Central Bank of Kenya Act of 1966. The establishment of the Bank was a direct result of the desire among the three East African states to have independent monetary and financial policies. This led to the collapse of the East Africa Currency Board (EACB) in mid 1960s.

Chủ tịch: Dr. Patrick Njoroge

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email