Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Central Bank of Costa Rica

Thêm Thông Tin

The Central Bank of Costa Rica is in charge of establishing banking policy. It is then up to the SUGEF (the General Supervisory Agency of Finance) to enforce compliance with Central Bank policies. All banks (both public and private) are subject to the policies dictated by the Banco Central de Costa Rica.

Chủ tịch: Dr. Rodrigo Bolaños Zamora

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email