Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% Nhận ƯU ĐÃI 40%

Bank Indonesia

Thêm Thông Tin

Bank Indonesia is the central bank of Indonesia. It was founded on 1 July 1953 from the nationalization of De Javasche Bank, a Dutch bank dating from colonial times. The bank is led by the board of governors, comprising the governor, a senior deputy governor and at between four and seven deputy governors.Bank Indonesia has one single overarching objective: to establish and maintain rupiah stability.

Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương: Perry Warjiyo

Các Thành Viên Biểu Quyết Hiện Tại: Destry Damayanti (Deputi Gubernur Senior), Doni Primanto Joewono (Deputi Gubernur Senior), Juda Agung (Deputi Gubernur), Aida S. Budiman (Deputi Gubernur), Filianingsih Hendarta (Deputi Gubernur)

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email